Grade 7 Farewell

Grade 7 Farewell

June 25, 2019

CISVA Spelling Bee Finals

CISVA Spelling Bee Finals

April 30, 2019

Earth Day Project with Kindergarten & Gr 7 Buddies 2019

Earth Day Project with Kindergarten & Gr 7 Buddies 2019

April 26, 2019

Gr. 7 Stations of the Cross

Gr. 7 Stations of the Cross

April 20, 2019

Gr. 7 Electricity in the Classroom

Gr. 7 Electricity in the Classroom

April 14, 2019

Gr. 7 Coding Workshop

Gr. 7 Coding Workshop

April 14, 2019

Senior Girls Basketball Champions

Senior Girls Basketball Champions

April 14, 2019

Senior Girls Volleyball Champions

Senior Girls Volleyball Champions

April 14, 2019

Digging in the Trash – Archeology

Digging in the Trash – Archeology

April 14, 2019

Gr. 7 Skiing 2019

Gr. 7 Skiing 2019

April 14, 2019